Tìm câu sai. Độ lớn của lực căng bề mặt của chất lỏng luôn :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook