Tìm \(x\) để \(P = \dfrac{1}{x}\) .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook