Tìm điểm cố định đường thẳng \(\left( d \right)\) luôn đi qua với mọi \(m\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook