Tìm giá trị \(x\) thỏa mãn \(3x\left( {x - 2} \right) - x + 2 = 0\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook