Tìm giới hạn $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{2x-3}{1-3x}$ :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook