Tìm \(m\) để hệ trên có nghiệm duy nhất sao cho \(x.y\) đạt giá trị nhỏ nhất.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook