Tìm phát biểu sai về trọng tâm của một vật rắn.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook