Tìm tập xác định của hàm số \(y = {e^{\log \left( { - {x^2} + 3x} \right)}}.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook