Tìm tập xác định của hàm số $y={{\log }_{\frac{1}{2}}}\left( {{x}^{2}}-3x+2 \right)$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook