Tìm tất cả các giá trị của \(a\) thỏa mãn \(\sqrt[{15}]{{{a^7}}} > \sqrt[5]{{{a^2}}}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook