Tìm tất cả các giá trị của \(m\) để hàm số bậc nhất \(y = \left( {2019 - m} \right)x + 2020\) nghịch biến trên \(\mathbb{R}.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook