Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để bất phương trình \( - {x^2} + x - m > 0\) vô nghiệm.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook