Tìm tất cả các giá trị thực của \(m\) để đường thẳng \(y = {m^2}x + 2\) cắt đường thẳng \(y = 4x + 3\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook