Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để đồ thị hàm số \(y = {x^4} - 2m{x^2} + 2m - 4\) đi qua điểm \(N\left( { - 2;0} \right).\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook