Tìm tất cả các nghiệm của phương trình ${{z}^{2}}\,+\,2\text{z}\,+5\,=\,0$.:  

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook