"Lựa chọn trở thành một" /> "Lựa chọn trở thành một" />

Tìm từ có tác dụng nối các câu trong đoạn văn:

"Lựa chọn trở thành một bác sĩ, một giáo viên, hoặc một họa sĩ là quyết định của con. Vì vậy, ngay từ bây giờ con phải suy nghĩ cho thật kĩ, bố mẹ có thể cho con ý kiến nếu con muốn. "

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook