Tìm \(y\) biết \(2y + 30\% y = - 2,3\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook