Tìm giới hạn \[\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\frac{{{\left( 1+2x \right)}^{2}}-1}{x}.\]
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook