Tính các độ dài $x,y$ trong hình bên:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook