Tính các góc B, C và đường cao AH của tam giác.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook