Tính cạnh huyền của một tam giác vuông biết tỉ số các cạnh góc vuông là \(5:12\) và chu vi tam giác là \(60\,cm.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook