Tính chất đặc trưng của ADN thể hiện ở:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook