Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook