Tính chất hoá học quan trọng nhất của este là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook