Tính chất nào sau đây không phải tính chất của H2SO4 đặc ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook