Tính chất vật lý nào sau đây không phải do các electron tự do gây ra

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook