Tính chiều cao của hình trụ có diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh và bán kính đáy là \(3\,cm\) .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook