Tính đạo hàm của hàm số $y={{5}^{x}}$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook