Tính đạo hàm của hàm số \(y = {6^x}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook