Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = 2{x^2} - 4x - 6\), trục hoành và hai đường thẳng \(x = - 2,x = - 4\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook