Tính diện tích xung quanh của khối trụ có bán kính đáy $r=2$ và độ dài đường sinh $l=2\sqrt{5}$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook