Tính độ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi bằng 48cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 4; 7; 5.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook