Tính độ dài cung \(30^\circ \) của một đường tròn có bán kính \(4\,dm\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook