Tính giá trị của $x$ trong hình dưới đây:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook