Tính giới hạn \[\underset{x\to {{1}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{2x+1}{x-1}.\]

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook