Tính $I=\lim \frac{2n-3}{2{{n}^{2}}+3n+1}.$ 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook