Tính môđun của số phức \(z = 2 + i + {i^{2019}}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook