Tính nhiệt lượng mà bàn là toả ra trong $20$ phút.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook