Tính số đo góc \(BDC\) , biết $\widehat {BAC} = 50^\circ $.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook