Tính số đo góc nhọn \(\alpha \) biết \(10{\sin ^2}\alpha + 6{\cos ^2}\alpha = 8\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook