Tính số đo \(x\) trên hình vẽ sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook