Tính thể tích của một hình lập phương, biết rằng đường chéo của hình lập phương bằng $\sqrt {12} cm$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook