Tính thể tích nhà kho có dạng hình lăng trụ đứng ngũ giác với các kích thước được đo bằng mét .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook