Tính tỉ số diện tích của tứ giác $ABCD$ và hình thoi $MNPQ$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook