Tính tổng phần thực của tất cả các số phức \(z \ne 0\) thỏa mãn \(\left( {z + \dfrac{5}{{\left| z \right|}}} \right)i = 7 - z.\)

Bình luận Loga
1 bình luận
user-avatar
user-avatar
lephucviethai1985
đc
Thích Bỏ thích Phản hồi 0 1 năm trước
user-avatar
Bình luận Facebook