Tính \(x\) trong hình vẽ sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook