Tính trọng lượng riêng của một hộp sữa, biết sữa trong hộp có khối lượng tịnh 397g và có thể tích 314ml. Chọn đáp số đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook