Tổng các nghiệm của phương trình \[\frac{1}{\cos x}+\frac{1}{\sin x.\cos x}=\frac{3}{\sin 2x}\] là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook