Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook