Tổng số đo các góc của đa giác đều 7 cạnh là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook